Rezultatele ședinței semestriale a Adunării Generale a Consiliului European al Asistenților Medicali (ENC)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Vocea asistenților medicali din România

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 26 Septembrie 2017

 La data de 21 septembrie 2017 membrii Consiliului European al Asistenților Medicali (European Nursing Council) s-au reunit la Dublin pentru a discuta și adopta definiția europeană a actului îngrijirilor medicale acordate de asistentul medical. Proiectul de text a fost elaborat de RCSI iar organizațiile ENC, RCSI, precum și statele invitate au formulat propuneri de amendare a definiției. Textul va fi revizuit și va fi supus aprobării Consiliului European al Asistenților Medicali în ședința Adunării Generale.

Necesitatea de a adopta și disemina o definiție integratoare a actului îngrijirilor medicale acordate de asistenții medicali a rezultat din numeroasele variante existente la nivel internațional cu privire la sfera de cuprindere a acțiunilor profesionale pe care le implică activitatea asistenților medicali.

În acest context, vă prezentăm mai jos propunerea experților RCSI supusă dezbaterii în ședința comună ENC- RCSI:

~The Nursing act encompasses all the professional action , ie the autonomous, interdisciplinary, partnership-based and collaborative person centred care of individuals, families, groups and communities across the life span; sick or well and in all primary, secondary and tertiary care environments. The Nursing act involves the use of clinical judgement in the holistic and evidence based assessment, planning, implementation and evaluation of professional nursing care. 

Nursing includes health promotion, health education and disease prevention, the care of sick, the injured, the disabled and the terminally ill. Advocacy, promoting patient safety, quality care, continuous quality improvement, the conduct and utilisation of research and evidence based practice, contributing to health policy and health systems management and delivery are also key nursing roles. 

The nursing act is underpinned by national and international ethical values and codes which respect dignity, autonomy, justice, fidelity, beneficence and the uniqueness of human beings.~

(traducere de curtoazie: precizăm că pot exista mici diferențe de nuanță rezultate din traducerea în limba română și vă informăm că adoptarea textului definiției se va realiza pentru varianta  în limba engleză a documentului)

~Actul îngrijirilor medicale cuprinde toate acțiunile profesionale, și anume: îngrijirile autonome, interdisciplinare, bazate pe parteneriate și pe colaborare, centrate pe persoană, care se adresează indivizilor, familiilor, grupurilor și comunităților, pe tot parcursul vieții; persoanelor bolnave sau sănătoase  și în toate mediile de îngrijiri primare, secundare sau terțiare. 

Actul îngrijirior medicale implică utilizarea raționamentului clinic în evaluările holistice și bazate pe dovezi, planificare, implementare și evaluarea îngrijirilor medicale profesioniste. Asistența medicală include promovarea sănătății, educația pentru sănătate și prevenirea bolilor, îngrijirea persoanelor bolnave, accidentate/rănite, a persoanelor cu disabilități și a celor bolnave în fază terminală. Susținerea, promovarea siguranței pacientului, îngrijirea de calitate, îmbunătățirea continuă a calității, desfășurarea și utilizarea cercetărilor și a practicilor bazate pe dovezi, care contribuie la politica de sănătate și la managementul și punerea în aplicare a sistemelor de sănătate sunt, de asemenea, roluri-cheie ale profesiei de asistent medical. 

Actul îngrijirilor medicale este susținut de valori morale și coduri naționale și internaționale care respectă demnitatea, autonomia, echitatea, devotamentul, bunătatea și unicitatea ființelor umane.~

Vocea asistenților medicali din România este extrem de importantă în acest proces și, prin urmare, așteptăm comentariile voastre pentru îmbunătățirea definiției propuse mai sus până la data de 10 octombrie 2017 pe adresa de email voceata@oamr.ro.

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2022 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.