Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de arhivare documente – Mai 2013

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 23 Mai 2013

 1

Nr.112/ 23.05.2013

Anunţ privind deschiderea procedurii pentru atribuirea contractului având ca  obiect achiziţia de servicii de arhivare documente  COD CPV 79995100-6

în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID61519.

Data publicării anunţului: 23 mai 2013

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România(OAMGMAMR), cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, tel: 021.224.0055, fax: 021.224.0025, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/ 2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea Nicuşor TIMOFTE, anuntă deschiderea procedurii de achizitie publica, in conf. cu preved. Ord. MAE nr. 1050/ 2012,  pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de arhivare documente, COD CPV 79995100 – 6.

OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519.

Sursa de finantare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentată în lei. Valoare maxima totala estimata a contractului: 59.850  lei, fara TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scăzut pe total oferta.
Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul din str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, Bucuresti. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.

Documentatia pentru achizitia serviciilor de arhivare documente poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achizitii. Ofertantii trebuie sa examineze cu atentie si sa respecte toate instructiunile si conditiile formulate in specificatiile incluse in caietul de sarcini.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 30 mai 2013, ora 11.30.
Data si ora deschiderii ofertelor: 30.05.2013, ora 12.00.
Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

DescarcaCONTRACT serv arhivare (78.336 kB)
Descarcadocumentatie achiz serv arhivare-verif GN (296.448 kB)
DescarcaFormulare (135.68 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.