Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia serviciilor hoteliere – Decembrie 2012

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 14 Decembrie 2012

 1

Nr. 874/ 14.12.2012

Anunţ privind achiziţia serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID61519.

Data publicării anunţului: 17 decembrie 2012; 18 decembrie 2012

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, tel: 021.224.0055, fax: 021.224.0025, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/ 2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anuntă deschiderea procedurii de achizitie publica, in conf. cu preved. Ord. MAE nr. 1050/ 2012,  pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, cod CPV: 55000000-0, 55100000-0, 55120000-7, 55300000-3, 55520000-1, 60400000-2.

OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519.

Sursa de finantare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentată în lei. Valoare maxima totala estimata a contractului: 335.020 lei, fara TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scăzut.

Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul de implementare a proiectului din str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.

Documentatia pentru achizitia avand ca obiect servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel,    poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achizitii.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 08 ianuarie 2013, ora 14.00. Data si ora deschiderii ofertelor: 08.01.2013, ora 16.00.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Contract servicii hoteliere – model (86.528 kB)
Docum achizitii servicii reuniuni hoteliere (407.552 kB)
Formulare (137.216 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.