Participarea OAMGMAMR la cea de-a 76 sesiune a Adunării Mondiale a Sănătății (III)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţie de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 17 Iunie 2013

3

Nr. înregistrare 443/17.06.2013

 Anunţ privind achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

Anunţ privind redeschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentruorganizarea de schimburi de experienţă in vederea creşterii adaptabilităţii personalului din sectorul sănătăţii în cadrul implementării Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, ID 57946

Data postării anunţului pe site-ul www.oamr.ro : 19 iunie 2013.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România(O.A.M.G.M.A.M.R.), cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul în Strada Inginer Zablovschi, nr.76, localitatea Bucureşti, Sector 1, tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025, oammromania@yahoo.com, reprezentata legal prin domnul Mircea Nicuşor TIMOFTE, Preşedinte, anunţă redeschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţie de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, cod CPV: 55120000-7, pentru organizarea de schimburi de experienţă in vederea creşterii adaptabilităţii personalului din sectorul sănătăţii,  prin procedura de achiziţie organizata in conformitate cu prevederile Ordinului MAE nr. 1050/ 2012.
O.A.M.G.M.A.M.R. este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, pentru implementarea Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, Axa prioritară 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2  – „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, conform Contractului nr. POSDRU/81/3.2/S/57946.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul proiectului ID 57946.
Oferta va fi prezentată în lei. Valoare maxima totala estimata a contractului: 306.800 lei, fara TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Toate informaţiile privind achizitia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon +(40)213.100.890, +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025; +(40)213.130.966. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi O.A.M.G.M.A.M.R la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Elena – Maria DUŢĂ,  telefon: 0751886240.
Documentatia pentru achizitia avand ca obiect servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achiziţii.

Se solicita garantie de participare in valoare de 4.500 lei cu valabilitate 90 de zile de la depunerea ofertelor.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 03 iulie 2013, ora 16.00. Data si ora deschiderii ofertelor: 03 iulie 2013 ora 17.00.

Mircea Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Descarca contract prestari servicii

Descarca document de achizitie

Descarca Formulare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.