Ordinul Nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019 Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Colegiul Medicilor din România CMR

Distribuiți pe Facebook Twitter

Protocolul de colaborare dintre OAMGMAMR și Colegiul Medicilor din România a fost încheiat având în vedere responsabilitățile complementare în ceea ce privește reglementările profesiilor de asistent medical și respectiv de medic, în scopul asigurării de servicii medicale de maximă calitate  prin profesioniștii reprezentați de cele doua organizații, precum și interesul comun al celor două organizații de a colabora în vederea susținerii calității serviciilor de sănătate către populație.

Scopul protocolului îl constituie crearea unui parteneriat eficient, materializat prin activități și mesaje comune către beneficiarii interni și externi ai CMR și OAMGMAMR.

Obiectivele protocolului

  • Identificarea problemelor din domeniul asigurării serviciilor de sănătate aflate În zone de responsabilitate comună.
  • Identificarea soluțiilor cele mai eficiente pentru problemele din domeniul asigurărilor serviciilor de sănătate aflate în zone de responsabilitate comună.
  • Asigurarea accesului reciproc la date statistice, materiale documentare, publicații, alte documente care conţin informaţii de interes pentru membrii celor două organizații ori pentru organele de conducere ale acestora.
  • Sensibilizarea opiniei publice și/sau a instituţiilor cu atribuţii de decizie în domeniul sanitar,  cu privire la aspectele pozitive sau deficienţele înregistrate în sistemul sanitar, prin organizarea, în parteneriat, de evenimente și acţiuni comune.
  • Fundamentarea de alternative/modificari la politicile de sănatate, atât în procesul de elaborare a legislației, cât și al proceselor de aplicare a acesteia.

http://www.cmr.ro/ro/ 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.