Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România Întâlnirea comună a medicilor șefi, asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din Statele Membre ale Uniunii Europene Rezultatele Adunării Generale a Consiliului European al Asistenţilor Medicali Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

ENC- Consiliul European pentru profesia de asistent medical

Distribuiți pe Facebook Twitter

FEPI devine Consiliul European pentru profesia de asistent medical (ENC)

În cadrul Adunării Generale a FEPI care a avut loc la Dublin, în luna decembrie 2015, găzduită de către Royal College of Surgeons din Irlanda (RCSI) s-au adoptat decizii foarte importante pentru acțiunile și viitorul organizației europene, de interes pentru asistenții medicali cât și pentru organizațiile membre.

Una din deciziile majore este legată de schimbarea denumirii FEPI. Începând cu anul 2016 FEPI devine  “European Nursing Council” (ENC).

Așa cum a acționat ca și FEPI, organizația europeană ENC va începe anul cu entuziasm și determinare și se va strădui să devină vocea auto-reglementării profesiei de asistent medical în instituțiile europene.

image001

*

*                                              *

 

Fondat în 2004, FEPI reprezintă Federaţia Europeană a organismelor de reglementare şi a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical.

Obiectivul principal al FEPI este protejarea cetăţenilor europeni, prin asigurarea excelenţei în :

 • Competenţele şi practica îngrijirii medicale
 • Standardele profesionale
 • Educația și formarea continuă
 • Codurile de conduită

FEPI încearcă să obțină protecţia publică şi siguranţa pacientului, fiind :

 • Apărătorul siguranţei pacientului în cadrul Instituţiilor Europene
 • Promotorul excelenţei în profesia de asistent medical şi a protecţiei publice, atât la nivel naţional, cât şi European
 • Sursă de informații pentru asistenţi medicali, factori de decizie politică, consumatori, educatori şi cercetători
 • O reţea de organizaţii internaţionale, pentru mediul academic şi factorii de decizie politică
 • Un punct de referinţă pentru orice parte interesată ce caută date de încredere cu privire la reglementarea profesiei de  asistent medical, pe teritoriul Europei

Domeniile de expertiză şi activitate FEPI:

 • Dezvoltarea politicilor la nivel European, cu accent pe siguranţa pacientului şi protecţia în cadrul pieţei interne şi dincolo de ea (acţiuni de susținere şi poziţii politice)
 • Participare activă şi poziționare în raport cu legislaţia Europeană în domeniu (directivele și regulamentele CE)
 •  Colectarea de date şi diseminarea aspectelor referitoare la înscriere, dreptul de practică, codurile de conduită la nivel European (stabilire a bazei de date Europene a organizațiilor de reglementare a profesiei de asistent medical)
 • Susținere a practicii de autoreglementare a profesiei, în ţările Europene în care acest domeniu are nevoie de dezvoltare (transferul practicilor bune de reglementare)
 •  Promovarea educaţiei și formării continue a asistenților medicali, în concordanţă cu politicile Europene de Educație Continuă.

Obiectivele FEPI sunt susţinute de următoarele activităţi :

 •  Stabilirea sinergiilor şi a relaţiilor de beneficiu reciproc între membri
 • Construirea relaţiilor cu organismele administrative şi politice ale Uniunii Europene, precum şi cu organizaţiile naţionale şi internaţionale din sectorul social şi de sănătate
 • Comunicarea informaţiilor, propunerilor, rezultatelor studiilor, cercetărilor, etc.
 • Conferinţe, seminarii şi întâlniri periodice pe tema obiectivelor FEPI
 • Crearea de ziare sau reviste pentru a comunica informaţiile stiinţifice către membri
 • Participarea la sau crearea altor entităţi esenţiale pentru realizarea obiectivelor FEPI.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a devenit membru al Consiliului European al organizaţiilor de reglementare în profesia de asistent medical la începutul lunii februarie 2006.

Ordinul a participat la toate Grupurile de lucru FEPI: Grupul de lucru pe educaţie şi training, Grupul de lucru pentru elaborarea Statutului FEPI, Grupul de lucru pentru elaborarea Codului de etică european al asistentului medical, Grupul de lucru pe politici europene.

În cadrul Adunării Generale FEPI din data de 28 iunie, reprezentanții organizațiilor membre au procedat la alegerea unui nou Consiliu Executiv pentru perioada 2013- 2017, rezultatele alegerilor fiind următoarele:

– doamna Dragica Simunec, Președintele HKMS- Consiliul pentru Asistenți Medicali din Croația- a fost aleasă pentru funcția de Președinte;

– domnul Gennaro Rocco, Președintele IPASVI- Italia și domnul Mircea Timofte, Președintele Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, au fost aleși pentru a ocupa cele două funcții de  vicepreședinte;

– de asemenea, domnul Didier Borniche, Președintele ONI- Franța, a fost ales  în funcția de secretar general, domnul Lampros Bizas, Președintele ENE- Grecia, în funcția de trezorier și domnul Ciro Carbone, IPASVI-  Italia,  în calitate de membru în cadrul Consiliului Executiv al FEPI.

fepi_executive

http://www.fepi.org/

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.