Invitație participare la studiu
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

,,Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă” – POLMED SIPOCA 169/ SMIS 2014 +111787

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 17 August 2018

Nr. inregistrare
20/17.08.2018  

ANUNT PENTRU  PARTICIPAREA LA PROCEDURA COMPETITIVA
Pentru achizitia de SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE
(cod CPV 79952000-2  – Servicii pentru evenimente)
in cadrul proiectului
,,Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă” – POLMED SIPOCA 169/ SMIS 2014 +111787

 1. Denumirea, adresa si date de identificare Beneficiar privat : ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA – OAMGMAMR, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 77, sector 1, Bucuresti, cod de identificare fiscala 15346984, tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025, mail polmed@gmail.com, juridic@oamr.ro.
 2. Obiectul contractului: se vor achizitiona servicii pentru organizarea a 2 conferințe de presă la debutul proiectului și la finalizarea acestuia, în București,organizarea a 8 focus grupuri în 8 regiuni de dezvoltare prin deplasarea grupului țintă și a echipei de proiect în localitățile: Vatra Dornei,Cluj – Napoca, Sinaia, Slatina, Herculane, Sovata, Constanța și București, derularea a 3 sesiuni de instruire în Sinaia, organizare masă rotundă în București, prin încheierea unui singur contract între OAMGMAMR şi un operator economic.
 3. Procedura aplicata: procedura competitiva, aplicabila solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, aprobata prin OMFE 1284/2016.
 4. Tip contract: servicii
 5. Durata contractului: de la data semnarii contractului pana la finalizarea implementarii proiectului (28.10.2019)
 6. Valoarea estimata a achizitiei 179 222,60 lei, fără TVA, fara posibilitatea de ajustare a pretului contractului.
 7. Sursa de finantare: achizitia se realizeaza in cadrul proiectului ,,Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă” – POLMED SIPOCA 169/ SMIS 2014 +111787, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.
 1. Specificatiile tehnice ale serviciilor organizare evenimente: sunt publicate pe site-ul fonduri-ue.ro, la sectiunea ,,Achizitii beneficiari privati,,.
 2. Modul de obtinere a specificatiilor tehnice: incepand din data de 17.08.2018, specificatiile tehnice pot fi descarcate din site-ul fonduri-ue.ro la sectiunea ,,Achizitii beneficiari privati,, sau pot fi obtinute de la ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA – OAMGMAMR,prin transmiterea unui mail la adresa achizitii.polmed@gmail.com, juridic@oamr.ro.
 3. Modul de obtinere a clarificarilor: operatorii economici interesati pot solicita si obtine clarificari cu privire la specificatiile tehnice prin transmiterea unei solicitari la adresa de e-mailpolmed@gmail.com, juridic@oamr.ro pana la data de 22.08.2018
 4. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
 5. Adresa la care se depun ofertele: sediul OAMGMAMR din București, str. Calea Griviței nr. 77, sector 1.
 6. Data, locul si ora limita pentru depunerea ofertelor: 08.2018 ora 16.00 (ora Romaniei). Orice oferta primita dupa acest termen este declarata respinsa.
 7. Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie redactata in limba romana, iar pretul trebuie exprimat in lei, fara TVA.
 8. Perioada minima de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
 9. Informatii suplimentare –persoane de contact: d-na Grațiela Mocanutelefon0756 050 361, e-mail juridic@oamr.ro, ; achiziții.polmed@gmail.com.; d-na  Ana Maria Dracinschi – telefon: 0720 387 995 – e-mail adracinschi@gmail.com; d-na Alexandra Popa  -tel 0722 313 042 –e-mail ada.alexandra.popa@gmail.com.

Reprezentant legal
Preşedinte
Mircea – Nicuşor TIMOFTE

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.