Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

,,Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă” – POLMED SIPOCA 169/ SMIS 2014 +111787

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 17 August 2018

Nr. inregistrare
20/17.08.2018  

ANUNT PENTRU  PARTICIPAREA LA PROCEDURA COMPETITIVA
Pentru achizitia de SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE
(cod CPV 79952000-2  – Servicii pentru evenimente)
in cadrul proiectului
,,Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă” – POLMED SIPOCA 169/ SMIS 2014 +111787

 1. Denumirea, adresa si date de identificare Beneficiar privat : ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA – OAMGMAMR, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 77, sector 1, Bucuresti, cod de identificare fiscala 15346984, tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025, mail polmed@gmail.com, juridic@oamr.ro.
 2. Obiectul contractului: se vor achizitiona servicii pentru organizarea a 2 conferințe de presă la debutul proiectului și la finalizarea acestuia, în București,organizarea a 8 focus grupuri în 8 regiuni de dezvoltare prin deplasarea grupului țintă și a echipei de proiect în localitățile: Vatra Dornei,Cluj – Napoca, Sinaia, Slatina, Herculane, Sovata, Constanța și București, derularea a 3 sesiuni de instruire în Sinaia, organizare masă rotundă în București, prin încheierea unui singur contract între OAMGMAMR şi un operator economic.
 3. Procedura aplicata: procedura competitiva, aplicabila solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, aprobata prin OMFE 1284/2016.
 4. Tip contract: servicii
 5. Durata contractului: de la data semnarii contractului pana la finalizarea implementarii proiectului (28.10.2019)
 6. Valoarea estimata a achizitiei 179 222,60 lei, fără TVA, fara posibilitatea de ajustare a pretului contractului.
 7. Sursa de finantare: achizitia se realizeaza in cadrul proiectului ,,Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă” – POLMED SIPOCA 169/ SMIS 2014 +111787, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.
 1. Specificatiile tehnice ale serviciilor organizare evenimente: sunt publicate pe site-ul fonduri-ue.ro, la sectiunea ,,Achizitii beneficiari privati,,.
 2. Modul de obtinere a specificatiilor tehnice: incepand din data de 17.08.2018, specificatiile tehnice pot fi descarcate din site-ul fonduri-ue.ro la sectiunea ,,Achizitii beneficiari privati,, sau pot fi obtinute de la ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA – OAMGMAMR,prin transmiterea unui mail la adresa achizitii.polmed@gmail.com, juridic@oamr.ro.
 3. Modul de obtinere a clarificarilor: operatorii economici interesati pot solicita si obtine clarificari cu privire la specificatiile tehnice prin transmiterea unei solicitari la adresa de e-mailpolmed@gmail.com, juridic@oamr.ro pana la data de 22.08.2018
 4. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
 5. Adresa la care se depun ofertele: sediul OAMGMAMR din București, str. Calea Griviței nr. 77, sector 1.
 6. Data, locul si ora limita pentru depunerea ofertelor: 08.2018 ora 16.00 (ora Romaniei). Orice oferta primita dupa acest termen este declarata respinsa.
 7. Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie redactata in limba romana, iar pretul trebuie exprimat in lei, fara TVA.
 8. Perioada minima de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
 9. Informatii suplimentare –persoane de contact: d-na Grațiela Mocanutelefon0756 050 361, e-mail juridic@oamr.ro, ; achiziții.polmed@gmail.com.; d-na  Ana Maria Dracinschi – telefon: 0720 387 995 – e-mail adracinschi@gmail.com; d-na Alexandra Popa  -tel 0722 313 042 –e-mail ada.alexandra.popa@gmail.com.

Reprezentant legal
Preşedinte
Mircea – Nicuşor TIMOFTE

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.