Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

A opta sesiune de lucru la Cluj- Napoca

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 08 Noiembrie 2012

2012


Egalitatea de şanse şi de gen în sistemul sanitar
„O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”
POSDRU/97/6.3/S/50247
proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”- 8 noiembrie  2012

 

În cadrul proiectului „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013- „Investește în oameni!”, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este partener cu  Asociația “Centrul Român de Inițiative” beneficiarul proiectului, cu Federaţia SANITAS din România şi Societatea de Analize Feministe AnA.

În perioada 26- 28 octombrie 2012, la Cluj- Napoca, Hotel Confort, a fost organizată cea de-a opta sesiune de lucru cu tema “Egalitatea de şanse şi combaterea discriminării în sistemul sanitar” la care au participat 30 de femei din Regiunea Nord- Vest, angajate în sistemul sanitar şi reprezentante ale partenerilor sociali. Participantele la această sesiune de lucru au fost instruite cu privire la principiile egalităţii de şanse şi de gen aplicate în sistemul sanitar şi au dovedit un real interes pentru tematica abordată, au avut un comportament proactiv,  considerând utile activităţile desfăşurate în cadrul seminarului. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a creditat sesiunea de lucru din cadrul proiectului „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” cu 10 credite EMC.

Pe lângă sesiunile de lucru, un alt rezultat important al al acestui proiect este portalul www.promovareata.ro, site care a devenit funcțional pentru angajații din domeniul medical începând cu luna octombrie 2012.  Astfel, prin intermediul acestui portal, femeile din sistemul sanitar au la dispoziţie resursele necesare împărtășirii de cunoștinţe și bune practici cu colegii din domeniu, își pot completa profilul în mediul on- line, beneficiind de oportunitatea de a- și crește propria vizibilitate pe piaţa de profil și oferind colegilor și angajatorilor, o imagine profesională.

Pentru informații suplimentare privind proiectul contactați:
e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com
Persoana de contact: Nicoleta ABABEI, expert activităţi instruire şi formare,
Site proiect: www.ascri.ro/dezvoltarea-carierei

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 Titlul proiectului: „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.