Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Cursuri postuniversitare

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2011

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

 

ADMITERE 2010 – STUDII POSTUNIVERSITARE

MASTER:

Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă, cu durata de două semestre

Managementul medicinei muncii cu durata de două semestre

Management sanitar, cu durata de două semestre

Management educaţional, cu durata de patru semestre

Psihologie aplicată în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu durata de 4 semestre

 

STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE intitulate Ergonomie industrială/Ergonomie medicală, cu durata de un semestru

 

CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE intitulat Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, cu durata de 8 săptămâni/240 ore, conform Legii 319/2006.

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 06 – 17. 09. 2010, luni -vineri între orele 15,30 – 18,00

 

LOCUL ÎNSCRIERII (actele şi taxa se pot trimite şi prin poştă la adresa de mai jos):

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Direcţia General Administrativă (Intrarea C)

D-nul Alexandru-Radu ARI

B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu

E-mail: radu.ari@ulbsibiu.ro

Telefon/fax: 0269/21.84.74

 

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

a) fişa de înscriere care să cuprindă numele şi prenumele, programul ales, nr. telefon şi adresa de  e-mail;

b) buletin (carte) de identitate (copie xerox);

c)  certificat de naştere (copie legalizată);

d) certificat de căsătorie (copie legalizată), în cazul schimbării numelui;

e) diploma de bacalaureat (copie legalizată);

f)   diploma de licenţă (sau absolvire studii superioare tehnice de scurtă durată pentru poziţia nr. 7) cu media de licenţă (copie legalizată);

g)  trei fotografii color tip buletin;

h) un dosar plic;

i)     taxă de înscriere 100 Ron.

 

La cererea cursanţilor, activităţile didactice se pot organiza în program intensiv !!!

Informaţii suplimentare: http://concept.ulbsibiu.rosau tel. 0745/110855

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.