Prezentarea proiectului – Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – o şansă pentru viitor!” ID 59703

„Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – o şansă pentru viitor!”

- proiect POSDRU/80/2.3/S/59703 -

Proiectul „Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – o şansă pentru viitor!” POSDRU 80/2.3/S/59703 a debutat la data de 01.07.2010 urmând a fi finalizat la data de 30.06.2013.

Proiectul este implementat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) ca beneficiar în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Român de Iniţiative”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013 Axa prioritară nr. 2, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3, Acces şi participare la formarea profesională continuă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane a angajaţilor din sectorul sanitar, prin participarea la programe de calificare şi recalificare, dobândirea de noi competenţe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional sau european, în funcţie de meserii, asigurând creşterea competitivităţii și facilitarea integrării sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

Vizualizeaza prezentarea proiectului 59703_Prezentare proiect