Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Hotărârea nr. 12/10.04.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 21/2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 10 Aprilie 2018

În temeiul art.53 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. I   Hotărârea Consiliului național nr. 21/25.05.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, se modifică și se completează, după cum urmează:

  1.  La articolul 6.4,  litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,f) dovada că firma/instituția/organizația are experiență de minim 3 ani în organizarea și derularea, cu regularitate, de cursuri adresate asistenților medicali/moașelor.”

  1. La articolul 18.1,după litera b), se introduce o nouă literă, lit.b^1 cu următorul cuprins:

,,b^1 Prin excepție de la prevederile lit .(b), nu au obligația depunerii avizului anual membrii OAMGMAMR care la data depunerii dosarului de reacreditare dețin funcții de conducere sau au calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR,,.

Art. II – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul național și se   comunică tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.