Hotărârea nr. 749 din 24 iunie 2009

Guvernul a aprobat la sfârşitul lunii iunie, prin Hotărârea nr. 749 din 24 iunie 2009, Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea.

Documentul a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009, iar cei interesaţi să urmeze cursuri în învăţământul superior pot consulta Hotărârea de Guvern pentru a fi siguri că urmează forme de învăţământ acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu.

Art. 6, alin (2) menţionează că “La specializările/programele de studii care nu se mai regăsesc în prezenta hotărâre nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2009 – 2010″.