Întâlnirea asistenților medicali șefi cu Biroul Regional OMS pentru Europa

Sub auspiciile Președinției Lituaniene a Consiliului Uniunii Europene,  în perioada 7- 9 octombrie 2013, la Vilnius, s-a desfăşurat întâlnirea asistenţilor şefi cu Biroul Regional OMS pentru Europa, la care a participat şi domnul Mircea Timofte, în calitate de asistent şef.

În cadrul întâlnirilor s-a pus accentul pe faptul că asistenţii medicali joacă un rol central și important în îmbunătățirea accesului și servicii de sănătate de calitate pentru populație. Prin natura activităţii lor, aceştia oferă servicii esențiale, cu scopul de a promova sănătatea și este important ca serviciile de îngrijire a sănătăţii persoanelor, familiilor și comunităților, să se bazeze pe o abordare de asistenţă medicală primară.

De asemenea, este important ca asistenţii şefi să fie implicaţi în dezvoltatea unor mecanisme pentru optimizarea punctelor forte și ale abilităților profesioniştilor din domeniul sănătăţii, esențiale pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

În cadrul întâlnirii asistenţilor şefi au fost elaborate o serie de recomandări, în ceea ce priveşte practica avansată, ca urmare a exemplelor de bune practici din celelalte state:

  • stabilirea criteriilor educaţionale/ nivelul de intrare în practică avansată- se recomandă o diplomă de master;
  • înfiinţarea unor programe de specializare pentru asistenţii medicali generalişti şi pentru moaşe, cu scopul de a dezvolta competenţele, de a asigura  eficienţa şi de a îmbunătăţi nivelul de practică;
  • implicarea asistenţilor şefi în definirea practicii avansate, în dezvoltarea rolurilor în practica avansată;
  • realizarea cadrului, a condiţiilor de înregistrare a asistenţilor medicali şi a moaşelor cu practică avansată;
  • identificarea instituţiei la nivel naţional, responsabilă cu înregistrarea asistenţilor medicali şi a moaşelor cu practică avansată;
  • implicarea asistenţilor şefi în elaborarea politicilor în ceea ce priveşte practica avansată şi în realizarea unor parteneriate cu instituţiile abilitate să participe la dezvoltarea programelor de specializare la nivel naţional.

Dezvoltarea practicii avansate în domeniul asistenței medicale a devenit o tendință globală în ultimele decenii.  În unele state membre UE, asistenții medicali au obținut baza de cunoștințe a unui expert, abilități de luare a unor decizii complexe, competențe clinice pentru practici extinse, ca de exemplu asistența medicală de familie, asistența comunitară, asistența de pediatrie, asistența pentru sănătate mentală, conform nevoilor de sănătate ale fiecărei țări.

Elaborarea unor programe de specializare pentru asistenţi medicali şi moaşe, în scopul dezvoltării competenţelor practice necesare practicii avansate, trebuie să constituie una din priorităţile programelor naţionale privind sănătatea.