Rezultatele Adunării Generale a Consiliului European al Asistenţilor Medicali Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE Reprezentare OAMGMAMR la Congresul Româno-Iordanian din Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei Rezultatele reuniunii Asistenților Șefi din Statele Regiunii Europene a OMS ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Noi prevederi privind exercitarea profesiei

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2013

Asistenţii medicali şi moaşele îşi pot exercita profesia doar dacă sunt membri ai Ordinului, vor fi înscrişi în Registrul Naţional Unic la Ordin şi nu la Ministerul Sănătăţii, iar certificatul de membru se avizează anual. Ordinul va aviza şi fişa de atribuţii a posturilor pentru asistenţi medicali şi moaşe. Toate aceste prevederi şi altele sunt stipulate de noua ordonanţă a exercitării profesiei.

Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă 144, care a abrogat Legea 307/2004 şi care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 24 noiembrie 2008. Prima modificare adusă vechii legi survine chiar din titlul documentului. Conform Ordonanţei, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România devine Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
În privinţa activităţilor pe care le pot desfăşura asistenţii medicali generalişti şi moaşele, modificările nu sunt esenţiale, dar se adaugă la ambele profesii posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitorilor asistenţi generalişti, respectiv moaşe. De asemenea, la Capitolul I, la Dispoziţii generale se precizează că responsabilitatea asistentului medical generalist, a moaşei sau a asistentului medical încetează în situaţia în care pacientul nu respectă recomandările sau planul de îngrijire întocmit de acesta.

Articolul referitor la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a exercita cele trei profesii aduce câteva modificări importante. Dacă în vechea Legea se stipula că persoanele respective trebuie autorizate de Ministerul Sănătăţii, Ordonanţa precizează, printre alte condiţii, că acestea trebuie să fie membre ale Ordinului. De asemenea, se adaugă precizarea că nu trebuie să se găsească în nici un caz de nedemnitate sau incompatibilitate, prevăzute de lege. De altfel, tot ca un element de noutate, Ordonanţa are o secţiune specială intitulată Nedemnităţi şi incompatibilităţi. Conform Ordonanţei, dreptul de exerciţiu al profesiei se suspendă în timpul stării de incompatiblitate, iar în termen de zece zile de la constatarea acestei situaţii asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia de a anunţa filiala Ordinului.

O altă secţiune nouă importantă pentru membrii Ordinului este Autorizarea exercitării profesiei, care face menţiuni detaliate referitoare la certificatul de membru. Dacă în vechea lege acest document atesta calitatea de membru al Ordinului, Ordonanţa stipulează că profesia se exercită pe baza certificatului de membru, avizat anual. Avizul se acordă doar pe baza dovezii încheierii asigurării de răspundere civilă. O condiţie pentru eliberarea certificatului este şi înscrierea profesioniştilor în Registrul Naţional Unic, document care trece din responsabilitatea Ministerului Sănătăţii în cea a Ordinului. Această prevedere este printre cele mai importante noi atribuţii delegate Ordinului prin Ordonanţa de urgenţă. Se adaugă în această categorie cea de a aviza fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, asistent medical şi moaşă şi, de asemenea, participarea alături de Ministerul Educaţiei la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior.

Educaţia continuă să rămână o obligaţie a membrilor Ordinului, dar Ordonanţa acordă autonomie sporită Ordinului în acest sens. Dacă în legea veche formarea continuă se realiza în instituţii abilitate de Ministerul Sănătăţii, noul document prevede că educaţia continuă se va realiza de furnizori acreditaţi, cu avizul Ordinului. Ordonanţa de urgenţă prevede obligativitatea ca asistenţii şi moaşele să realizeze anual numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional, şi nu pe parcursul a trei ani, cum stipula vechea lege. Ordonanţa de urgenţă impune asumarea responsabilităţii exercitării profesiei, prevăzând obligativitatea ca asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali şi moaşele să semneze şi să aplice ştampila pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate.
În ceea ce priveşte organizarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, se modifică atât componenţa Consiliului Naţional cât şi a Biroului Consiliului Judeţean şi a Biroului Executiv. Astfel, din Consiliul Naţional va face parte şi un reprezentant al autorităţii de stat iar preşedinţii filialelor intră automat în componenţa Consiliului. La nivel naţional, Biroul Executiv va avea patru vicepreşedinţi în loc de trei, şi un preşedinte de onoare. La finalul Ordonanţei este introdus un nou capitol, Rolul, atribuţiile şi drepturile autorităţii de stat, care menţionează că reprezentantul autorităţii de stat din Consiliul Naţional are rang de secretar de stat, va fi numit prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi va sesiza conducerea Ordinului în situaţia în care va constata că nu sunt respectate prevederile legii.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.