Norme pentru drogherii

Ministerul Sănătăţii a aprobat prin Ordinul de Ministru nr.962 din 29.07.2009 Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor.

Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr.538 din 03.08.2009 şi defineşte termenul de drogherie, amplasarea, amenajarea spaţiului etc, modul de desfăşurare a activităţii, atribuţiile farmacistului şi ale asistentului de drogherie etc.

Art. 50, (3) prevede: “Drogheria este condusă de farmacistul-şef sau asistentul de farmacie şef, care desemnează pe perioada absenţei sale din unitate un înlocuitor cu aceeaşi calificare. În lipsa înlocuitorului cu aceeaşi calificare unitatea se închide”.