Noua sesiune de cursuri de management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi

OAMMR va credita şi noua sesiune de cursuri de management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi organizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (SNSPMS).
Cursurile încep pe data de 29 ianuarie 2007 şi au o durată de 5 săptămâni (4 săptămâni de curs şi a cincea săptămână de examen). Modulele cursului sunt: Managementul organizării şi finanţării spitalului; Managementul resurselor umane; Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti; Legislaţie sanitară şi comunicare.

Înscrierea la curs se poate face direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:

1. formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS şi pe site-ul www.snspms.ro);
2. copie după actul de identitate;
3. copie după adeverinţă de grad principal (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
4. copie după diploma ultimei şcoli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
5. copie după actul doveditor al schimbării numelui dacă este cazul;
6. dovada plăţii contravalorii cursului (685 lei), conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMS, CIF: 18694843 şi cont: RO71TREZ7025025XXX007171, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMS, secretariatul didactic – persoană de contact d-na Mădălina Trifu, telefon 0728-778.297; 021-252.35.51.

Organizarea cursului se va face în Bucureşti, urmând ca pentru centrele zonale cursul să fie organizat numai dacă numărul de opţiuni ale cursanţilor acoperă cel puţin o serie. Posibilele centre zonale sunt menţionate pe formularul de înscriere, ele fiind stabilite după finalizarea înscrierilor.

La curs pot participa asistenţi medicali/moaşe cu studii postliceale şi examen de grad principal iar înscrierea se poate face direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poştă. Mai multe detalii sunt precizate şi pe site-ul SNSPMS, www. snspms.ro.

Colaborarea dintre OAMMR şi Şcoala de Management a început de anul trecut, când Ordinul a creditat cu 30 de credite participarea asistenţilor şefi şi a directorilor de îngrijiri la cursurile de management organizate de SNSPMS. În această lună aproximativ 300 de membri ai OAMMR au finalizat acest curs şi au susţinut examenul de absolvire în Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara.