Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE Reprezentare OAMGMAMR la Congresul Româno-Iordanian din Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei Rezultatele reuniunii Asistenților Șefi din Statele Regiunii Europene a OMS ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018 Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA (OAMGMAMR), cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ing. Zablovschi, nr. 76, cod fiscal 15346984, prelucrează date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fiind înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr.11308.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistentilor Medicali din Romania prelucrează  prelucrează date cu caracter personal în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinței care atestă onorabilitatea și moralitatea, pentru întocmirea Registrului național unic, în derularea proiectelor cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane precum și în scopuri statistice, pentru evidența membrilor.

Potrivit dispozitiilor Legii nr.677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevazute in mod expres:

  • dreptul la informare – art.12;
  • dreptul de acces la date – art.13;
  • dreptul de interventie asupra datelor – art.14;
  • dreptul de opozitie – art.15;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17;
  • dreptul de a se adresa justitiei – art.18.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrari de date cu caracter personal efectuate în cadrul OAMGMAMR va puteti adresa cu o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata la secretariatul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistentilor Medicali din Romania, adresa: str. Ing. Zablovschi, nr. 76, Bucuresti, sector 1.

OAMGMAMR, in calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În vederea apararii drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari efectuate în cadrul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistentilor Medicali din Romania, pot înainta plângere catre A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, Bucuresti, cod postal 024057, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro.

Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea catre A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelasi continut catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistentilor Medicali din Romania.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la: numarul de telefon / fax : 021/224.00.55; 021/224.00.25.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.