Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE Reprezentare OAMGMAMR la Congresul Româno-Iordanian din Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei Rezultatele reuniunii Asistenților Șefi din Statele Regiunii Europene a OMS ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018 Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Prima sesiune de instruire din cadrul programului de formare a formatorilor- București, decembrie 2013

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 03 Februarie 2014

În  luna noiembrie 2013 a fost adoptată Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrarivă prin intremediul Sistemului de informare al pieței interne (Regulamentul IMI).

În vederea revalorizării calificării profesionale a asistenților medicali generaliști, pentru a îndeplini toate cerințele minime de formare stabilite în Directiva 2005/36/CE, Comisia ar trebui să evalueze, în timp util, regimul de recunoașere aplicabil titlurilor de calificare de asistent medical generalist emise în România. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe rezultatele unui program special de revalorizare, pe care România ar trebui să îl realizeze în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative interne și pentru care ar trebui să coopereze cu alte state membre cât și cu Comisia.

Lista competențelor specifice formării de asistent medical generalist, cuprinse în Directiva 2013/55/UE:

(a) competența de a diagnostica în mod independent asistența medicală necesară, pe baza cunoștințelor teoretice și clinice existente, și de a planifica,organiza și pune în aplicare asistența medicală în tratarea pacienților, în vederea îmbunătățirii practicii profesionale;

(b) competența de a colabora în mod eficient cu alți actori din sectorul sanitar,inclusiv prin   participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite ;

c) competența de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor, informații care să le permită să aibă un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite;

(d) competența de iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și de a aplica măsuri în situații de criză sau de catastrofă ;

(e) competența de a oferi în mod independent consiliere, indicații și sprijin persoanelor care necesită îngrijire și persoanelor apropiate;

(f) competența de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale și evaluarea acesteia;

(g) competența de a asigura o comunicare profesională exhaustivă și de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătății;

(h) competența de a analiza calitatea asistenței acordate pentru a-și îmbunătăți practica profesională de asistent medical generalist.

În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, OAMGMAMR a încheiat un protocol cu Comisia  Națională de Acreditare a Spitalelor- CoNAS (http://www.oamr.ro/conas/)-  pentru parcurgerea primei etape-„Program de formare a formatorilor de nivel postliceal- train the trainer – Calificarea asistent medical generalist”, program derulat în colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

În cadrul programului se vor organiza 8 sesiuni de instruire a formatorilor din cadrul școlilor postliceale sanitare de stat la care vor participa experți străini din statele membre UE.

Sesiunile se vor desfășura în următoarele orașe: București, Craiova, Focșani, Arad, Iași, Brașov, Cluj, Constanța.

Prima sesiune de instruire s-a desfășurat în București, la Școala Postliceală Sanitară Fundeni,  în data de 19 decembrie 2013, la care au participat: un expert din Belgia, formatori din cadrul Școlii  Postliceale Sanitare Fundeni, reprezentanți ai Școlilor Sanitare Postliceale din județele Prahova, Argeș, cât și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale-CNERD, OAMGMAMR și CoNAS.

În cadrul primei sesiuni de instruire au fost  prezentate sistemele de formare a asistentului medical generalist din Belgia și din România și au avut loc discuții pe tema sistemelor de formare din cele două țări.

Concluziile sesiunii de instruire desfășurată la București subliniază importanța metodelor didactice/strategiilor de predare, care ar trebui să stea la baza introducerii noilor competențe in programul specific de revalorizare, cât și în curriculum- ul de formare al asistentului medical generalist din România.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.