Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Program de revalorizare a diplomelor neconforme pentru asistenți medicali generaliști

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 30 Ianuarie 2014

Comisia Europeană a solicitat autorităţilor române, în cadrul negocierilor purtate pentru modificarea Directivei recunoașterii calificărilor profesionale, să pună în aplicare, anterior programului de revalorizare, un program de formare a formatorilor și implicarea experților străini din statele membre

Obiectivul general al programului de formare a formatorilor îl reprezintă implicarea experților din statele membre în formarea cadrelor didactice de nivel post-liceal care vor asigura, la rândul lor, formarea asistenților medicali generaliști în cadrul programului de revalorizare, după cum urmează:

  1. Participarea experților străini la 8 sesiuni de instruire la nivel național.
  2. Formarea, de către experții externi, a cadrelor didactice din școli postliceale de stat, care vor fi implicate în programul de revalorizare în vederea dobândirii cunoștințelor și competențelor necesare pentru formarea asistenților medicali generaliști în concordanță cu noile criterii minime de formare și noile competențe prevăzute de Directiva 2005/36/CE revizuită.

Programul de revalorizare va începe la nivelul învățământului universitar la 1 octombrie 2014 și la nivelul învățământului post-liceal la 15 septembrie 2014.

Experți ai Comisiei Europeane vor evalua acest program, iar în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a Directivei vor realiza un raport cu privire la rezultatele programului de revalorizare pentru deținătorii titlurilor de calificare menționate la articolul 33a, precum și pentru deținătorii de titluri de calificare de nivel post-liceal.

Pentru respectarea obligațiilor asumate la nivelul Comisiei Europene,  Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România face toate demersurile necesare pentru buna desfășurare și organizare a activităților planificate în acest sens.

În lunile februarie și martie vor fi organizate două sesiuni cu experți din Danemarca și Anglia.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.