Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Reuniunea asistenţilor şefi organizată de Preşedinţia Italiană a Uniunii Europene

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 16 Octombrie 2014

În perioada 6- 7 octombrie 2014, preşedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) a participat la Conferinţa organizată de Preşedinţia Italiană a Uniunii Europene, eveniment care a reunit medicii şefi, asistenţii medicali şefi şi dentiştii şefi ai statelor membre UE. Reuniunea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor OMS- EURO, precum şi ai Comisiei Europene (DG SANCO).

Cu această ocazie, preşedintele OAMGMAMR s-a întâlnit cu directorul regional al OMS-EURO, doamna Zsuzsanna Jakab, cu secretarul general al Federaţiei Europene a asistenţilor medicali  (FEN), domnul Paul de Raeve, precum şi cu omologi din alte state membre.

În cele două zile de sesiuni plenare şi grupuri de discuţie paralele, participanţii au împărtăşit experienţe naţionale privind stadiul implementării Directivei 2013/55/UE de modificare a Directivei 2006/35/UE, precum şi au raportat asupra problemelor întâmpinate în procesul de transpunere. A fost subliniat, în discuţii, rolul extrem de important al atragerii de fonduri structurale, sursă vitală de sprijin în  punerea în aplicare în timp util a directivei revizuite în beneficiul sistemelor de asistență medicală. S-a subliniat totodată necesitatea unei mai bune coordonări pentru a sensibiliza decidenţii europeni şi naţionali cu privire la creşterea finanțării din partea UE  în acest domeniu.

România a împărtăşit experienţa în domeniul atragerii de fonduri structurale, în prezent cinci proiecte fiind derulate concomitent cu finanţare europeană. Mai mult, preşedintele OAMGMAMR a prezentat eforturile naţionale pentru implementarea adecvată a programului de revalorizare prevăzut în directivă pentru asistenţii medicali generalişti care au absolvit anterior anului 2007, inclusiv demersurile făcute pentru atragerea de fonduri europene având ca scop sprijinirea derulării programului.

În cea de-a doua zi a reuniunii, s-a pus accentul pe rolul vital al asistentului medical în domeniul îngrijirilor primare, considerat resursă vitală pentru eforturile societății de a face față provocărilor de sănătate publică ale timpului nostru şi de a asigura totodată continuitatea asistenţei medicale.

Participanţii au schimbat opinii referitoare la evoluțiile naționale în domeniul asistenţei medicale primare, precum şi privind implicarea asistenţilor medicali, în mod independent, în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației și reducerii inegalităților în materie de sănătate. S-a subliniat importanţa diseminării bunelor practici inovatoare întrucât aceste experienţe oferă dovezi pentru decidentii politici cu privire la modul în care asistentii medicali pot influența progresul şi bunastarea. In acest context, au fost prezentate demersurile OMS în lansarea unui „Compendiu de bune practici privind rolul  asistentilor medicali si moaselor”, document care urmează a fi pus la în curând la dispoziţia Statelor Membre.

 

 

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.