Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

OAMGMAMR a notificat CE, planul național de dezvoltare profesională continuă

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 22 Aprilie 2015

cropped-szemelyes_tanacsadas2

Tendințe la nivel european privind dezvoltarea  profesională a adulţilor

Creșterea nivelului de competenţe al adulţilor înseamnă sporirea şanselor profesionale ale acestora şi contribuie la combaterea excluziunii sociale şi a sărăciei. De-a lungul timpului, Statele Membre UE au fost încurajate să multiplice şi să consolideze oportunităţile de învăţare pentru adulţi şi să le facă accesibile tuturor cetăţenilor.

Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii și a dezvoltării profesionale continue se înscriu în cadrul Strategiei de la Lisabona, care stabileşte obiective de creştere economică, competitivitate şi incluziune socială.

Chiar dacă Statele Membre recunosc importanţa educaţiei, formării și dezvoltării profesionale pe tot parcursul vieţii,  liderii europeni încurajează continuu ca Statele Membre să vegheze cu privire la calitatea sistemelor lor de educaţie şi de dezvoltare profesională continuă în rândul adulţilor şi implicit a tuturor categoriilor de profesioniști, prin creşterea  nivelului de competenţe.

Educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a adulţilor joacă un rol- cheie și reprezintă un avantaj considerabil atât pe plan colectiv şi pe plan individual. Creşterea nivelului general de competenţe al tuturor profesioniștilor, contribuie la ameliorarea indicatorilor economici, cum ar fi productivitatea şi rata şomajului.

În sensul Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013, de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dezvoltarea profesională continuă contribuie la siguranța și eficacitatea activităților profesioniștilor care beneficiază de recunoașterea automată a calificărilor lor profesionale.

Pentru a respecta recomandările Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale, Statele Membre încurajează dezvoltarea profesională continuă pentru medici, medici specialiști, medici generaliști, asistenți medicali generaliști, dentiști, dentiști specialiști, medici veterinari, moașe, farmaciști și arhitecți.

În acest context, pe plan national, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin acțiunile sale, încurajează consolidarea dezvoltării profesionale continue pentru profesiile pe care le reglementează.

Conform prevederilor Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale, dezvoltarea profesională continuă ar trebui să vizeze evoluțiile tehnicii, științei, reglementărilor și eticii și să motiveze profesioniștii să participe la programe de învățare pe tot parcursul vieții, programe relevante pentru profesia lor.

Organizația noastră, prin misiunea asumată în Strategia OAMGMAMR, susține o cultură a calităţii, care să ducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate, iar unul din obiectivele strategice ale OAMGMAMR se referă la dezvoltarea cadrului de exercitare a profesiei și creşterea eficienţei în aria profesională a membrilor OAMGMAMR.

Așadar, dezvoltarea profesională continuă a asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali din România, reprezintă o prioritate pentru noi.

Pentru atingerea acestui scop, Ordinul va demara o serie de activități de revizuire și armonizare a legislației naționale și a normelor de reglementare a profesiei, cu noile prevederi legislative europene.

Un pas important realizat deja de OAMGMAMR, în calitate de autoritate competentă, îl reprezintă elaborarea Planului național de dezvoltare profesională continuă, care a fost notificat Comisiei Europene.

OAMGMAMR

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.