Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Promovarea și asigurarea formării profesionale pentru personalul medical

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 09 Iulie 2011

3

PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA FORMĂRII PROFESIONALE PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN DOMENIUL SANITAR PENTRU A ASIGURA IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII
IN SISTEMUL DE SĂNĂTATE – Bucuresti – iulie 2011

Prin proiectul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar” derulat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în parteneriat cu Federaţia SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, An Bord Altranais (Dublin, Irlanda) şi Consejo General de Enfermeria (Madrid, Spania) se promoveazădezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar, prin participarea personalului sanitar la cursuri de formare in TIC si schimburi de experienta cu parteneri transnationali in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii.
De asemenea, in cadrul proiectului se vor derula activitati de promovare si asigurare a formarii profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar pentru a asigura implementarea noilor tehnologii in sistemul de sanatate.
Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe. În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere.
Informatizarea este necesară pentru sistemul de sănătate din România, pentru a cunoaște cu adevărat resursele care intră în sistem, modul lor de utilizare și, dacă, în final, calitatea serviciilor, a actului medical se ridică la nivelul resurselor introduse in sistem.
Astfel, un obiectiv foarte important de atins îl reprezintă creșterea adaptabilității și competitivității personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire și certificare a competențelor TIC, facilitându-se astfel dezvoltarea competențelor angajaților din sectorul sanitar în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu piața muncii.
Acest obiectiv poate fi atins prin promovarea și sprijinirea formării profesionale pentru personalul din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de formare TIC, cât și prin promovarea metodelor inovatoare de organizare flexibilă a muncii în sectorul sanitar într-un sistem sanitar eficient prin informatizare în vederea adoptării de noi practici de lucru, implementarea noilor tehnologii și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile şi standardele informatice specifice domeniului sanitar trebuie să devină parte integrantă a procesului educaţional şi al programelor de instruire pentru toate tipurile de personal din domeniul sănătăţii.

Descarca Aspecte generale FPC

Descarca Formare in TIC

Descarca Rolul EMC

Descarca Rolul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: „ Investeşte în oameni!” Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”.

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.