Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

„Acum este timpul nostru” – participarea OAMGMAMR la Consiliul Asociațiilor Naționale membre ale ICN de la Seul

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 30 Iunie 2015
 
„Motivul pentru care obiectivele de dezvoltare al mileniului nu au fost atinse este faptul că asistenților medicali nu li s-a permis participarea la masa deciziilor, ei au fost, ca întotdeauna, doar linia întâi a intervențiilor. 
Acum este timpul nostru, acum, mai mult ca oricând, putem să ne facem auziți, putem să ne mobilizăm eficient pentru a fi prezenți în forurile de decizie.”
(Judith Shamian, președinte ICN)

Consiliul Asociațiilor Naționale membre ale Consiliului Internațional al Asistenților Medicali, organismul de conducere al Consiliului Internațional al Asistenților Medicali (ICN) s-a întrunit în perioada 16 – 18 iunie, la Seul, pentru a identifica prioritățile profesionale ce urmează să fie transpuse în direcții de acțiune ale ICN.

Consiliul Asociațiilor Naționale (CNR) se întruneșe o dată la doi ani și este organizat de regulă înainte de conferința bienală a ICN, în aceeași locație.

În prima parte a întrunirii a avut loc Forumul ICN-OMS, cu tema Rolul serviciior furnizate de asistenți medicali și moașe în cadrul Strategiei globale de resurse umane pentru sănătate a Organizației Mondiale a Sănătății.

Obiectivul major al acestei strategii este să se asigure disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate și calitate pentru forța de muncă din domeniul sănătății, prin investiții adecvate și eficiențăîn implementarea politicilor la nivel național, regional și global, pentru a se asigura o viață sănătoasă pentru toți, la orice vârstă, și pentru promovarea unei dezvoltări socio-economice echitabile prin oportunități de muncă decente.

Țintele globale stabilite de OMS sunt:

 • până în anul 2030, 80% din toate țările vor reduce la jumătate inegalitatea dintre rural și urban privind repartizarea forței de muncă din domeniul sănătății;
 • până în anul 2030, 80% din toate țările vor mări procentul din venitul național brut alocat recrutării, dezvoltării și motivării personalului din domeniul sănătății, în raport cu alte priorități de dezvoltare din domeniile sănătate și social;
 • până în anul 2030, 80% din toate țările vor avea mecanisme instituționale active pentru coordonarea și implementarea planurilor intersectoriale stabilite în cadrul strategiei;
 • până în anul 2030, 90% din toate țările vor avea mecanisme de implementare a strategiei prin care se vor transmite informații între instituțiile din domeniul sănătății la nivel național și prin care se va raporta anual către secretariatul OMS progresul (principalii indicatori), iar datele vor fi publice.

La forum au participat distinse personalități, între care:

 • doamna Judith Shamian, președintele ICN
 • doamna Margaret Chan, director general al OMS
 • doamna Dr. Sheila Tlou, asistent medical,  Director al programului pentru SIDA al Agenției Națiunilor Unite
 • domnul  David Benton, Director executiv al ICN
 • domnul Dr. Jim Campbell, Director executiv al Alianței Forța globală de muncă în sănătate, alianță din cadrul OMS
 • doamna Oksoo Kim, președintele Asociației asistenților medicali din Coreea.

Pe agenda de lucru a CNR principalele teme au fost:

 • prezentările rapoartelor președintelui, directorului executiv și consiliului director;
 • modificarea privind limba de lucru pentru membrii consiliului director;
 • modificarea privind schema de cotizare a membrilor;
 • aprobarea noilor proceduri privind sistemul de votare;

o serie de informări, printre care afilierea a două noi organizații, respectiv Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) și organizația profesională a asistenților medicali din Mexic (The Mexican Federation of Nursing Associations).

Fiecare temă a agendei a adus în atenție rolul fundamental al asistenților medicali în  modelarea și furnizarea îngrijirilor de sănătate și, după caz, a fost urmată de dezbateri.

Principalele idei dezbătute pe parcursul lucrărilor consiliului au fost:

 • privind Strategia globală de resurse umane pentru sănătate a OMS a fost subliniată ideea că trebuie să ne asumăm angajamentul și responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategia globală;
 •  trebuie să intervenim, la toate nivelurile, pentru pentru ne asigura că OMS are politici în care vocea asistenților medicali a fost parte din procesul de realizare a acestora;
 • este important să ne facem auziți la toate nivelurile de decizie, este important să fim parte din toate procesele de decizie care ne privesc. Fiecare membru al ICN trebuie să încerce să influențeze, în țara sa, politicile și deciziile Ministerului Sănătății privind exercitarea profesiei de asistent medical în vederea maximizării impactului serviciilor de prevenție și îngrijiri furnizate populației;
 • este foarte important ca asistenții medicali să fie implicați în educația medicală a viitorilor profesioniști, atât în perioada formării de bază, în stagiile din spitale,  cât și în cea post-bază, continuă, ca mentori;
 • un aspect fundamental pentru progresul profesiei este calitatea lidershipului organizațiilor profesionale, și nu numai;
 • numărul membrilor ICN a crescut în fiecare an, atât ca asociații devenite membre ale consiliului, cât și ca număr de asistenți medicali înregistrați în multe din asociațiile membre. Devenim astfel o voce din ce în ce mai puternică în a influența politicile de sănătate ale lumii;
 • în ceea ce privește sănătatea, ne confruntăm la nivel global cu o serie de aspecte precum îmbătrânirea populației, bolile necomunicabile, numărul insuficient de profesioniști în domeniul sănătății, îmbătrânirea forței de muncă din sănătate. De aceea trebuie să fim inovativi și să reformăm domeniul îngrijirilor, să lărgim competențele asistenților medicali prin auto-reglementarea profesiei și să devenim, acolo unde este necesar, o interfață între serviciile de sănătate și cele sociale;
 • solidaritatea și unitatea în cadrul exercitării profesiei sunt repere esențiale pentru întărirea mesajelor noastre la nivel global. În unele țări fragmentarea organizațiilor în grupuri mici este o realitate de zi cu zi și are ca rezultat reducerea posibilității de influențare a politicilor de sănătate la nivel guvernamental;
 • asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate nu poate fi garantată fără implicarea asistenților medicali, care constituie linia întâi de intervenție. De aceea, este important ca fiecare organizație să își stabilească prioritățile de acțiune pentru acest obiectiv;
 • în cadrul ICN, la toate nivelurile sunt necesare îmbunătățiri ale mecanismelor de creștere a vizibilității privind deciziile și implementarea planurilor strategice, precum și fluidizarea proceselor de decizie;
 •  în cadrul ICN, activitatea Biroului executiv trebuie să devină un model privind comunicarea permanentă, competențe înalte și implicare în activitățile majore ale organizației, derulate împreună cu organizațiile membre – elemente-cheie privind succesul, relevanța și impactul organizației.

Concluzii

 1. Asistenții medicali au un rol fundamental în punerea în aplicare a politicilor-cheie de sănătate globale, cum ar fi acoperirea universală de sănătate și agenda post ODM (Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului), precum și în adresarea celor mai urgente probleme ale sănătății, cum ar fi bolile transmisibile și netransmisibile, dezastrele și schimbările climatice, îmbătrânirea populației, sănătatea mintală și medicamentele contrafăcute.
 2. Unitatea în profesie, parteneriatele și alianțele strategice sunt elementele-cheie pentru succes în influențarea politicilor privind sănătatea populației și profesia de asistent medical.
 3.  „Motivul pentru care obiectivele de dezvoltare al mileniului nu au fost atinse este faptul că asistenților medicali nu li s-a permis participarea la masa deciziilor, ei au fost, ca întotdeauna, doar linia întâi a intervențiilor.  Acum este timpul nostru, acum, mai mult ca oricând, putem să ne facem auziți, putem să ne mobilizăm eficient pentru a fi prezenți în forurile de decizie.” (Judith Shamian)
 4.  ICN a reușit, până în prezent, să depășească provocările apărute într-o lume aflată în continuă schimbare și să devină o organizație mai puternică, eficientă în utilizarea resurselor, sustenabilă, cu capacitatea de a anticipa și reduce riscurile, care să garanteze impactul dorit, păstrându-și constant poziția în cadrul comunității globale.

Ca nou membru al ICN, cu drepturi depline, prin participare activă la lucrările CNR, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania, reprezentat de domnul președinte Mircea Timofte, și-a adus contribuția, în acest forum, la întărirea rolului asistentului medical și la dezvoltarea profesiei.

OAMGMAMR

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.