Tematica și bibliografia pentru examenul de grad principal sesiunea 2017

Examenul de grad principal sesiunea 2017 se desfăşoară după cum urmează:

  • În data de 02.11.2017- examenul pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
  • În data de 03.11.2017– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

Punem la dispoziția candidaților tematica și bibliografia de examen (sesiunea  2017):

1. GENERALIST-2017- tematica +bibliografie examen grad principal

2. RADIOLOGIE-2017-Bibliografia şi tematica examen grad principal

3. MEDICO-SOCIAL-2017-Tematica-si-bibliografia-grad-principal

4. IGIENIST DE CAB STOMATOLOGIC-2017-Tematică şi bibliografie ex gr pr

5.1. MOAŞE-OG-2017-Tematică şi bilbiografie ex gr pr

6. STOMATOLOGIE-2017-Tematica-si-bibliografia

7. BFT-2017-Tematica si bibliografie ex gr pr

8. LABORATOR-2017-tematica si bibliografie ex gr pr

9. NUTRIŢIE şi DIETETICĂ-2017-Tematică şi bibliografie ex gr pr

10. FARMACIE-2017-tematică şi bibliografie ex gr pr

11. IGIENĂ şi SĂNĂTATE PUBLICĂ-2017-Tematica-si-bibliografia ex gr pr