Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Tematica și bibliografia pentru examenul de grad principal- sesiunea 2015

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 31 August 2015

Examenul de grad principal  din acest an va fi organizat în perioada 05.10-  02. 11. 2015, iar înscrierea candidaților la examen se va face în perioada 05.10 – 22.10.2015.

Asistenții medicali generaliști vor susține testele- grilă în data de 29.10.2015, între orele 10.00- 12.00, iar moașele și asistenții medicali vor susține testele- grilă în data de 30.10.2015, între orele 10.00- 12.00.

OAMGMAMR pune la dispoziția candidaților, tematica și bibliografia  precum și normele de organizare și desfășurare a examenului:

Tematica si bibliografia asistent medical generalist 2015

Tematica si bibliografia moase OG 2015

Tematica si bibliografia asistent medical stomatologie 2015

Tematica si bibliografia BFT 2015

Tematica si bibliografia nutritie – dietetica 2015

Tematica si bibliografia as. medico- social grad principal 2015

Tematica si bibliografia asistent igienist cab stoma 2015

Tematica si bibliografia farmacie 2015

Tematica si bibliografia igiena 2015

Tematica si bibliografia laborator 2015

Tematica si bibliografia radiologie 2015

ordin 981_completare 652_aprobare Norme examen si calendar

Norme organizare si desfasurare grad principal 2015

 

Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atribuţii/Responsabil Art. Norme
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătăţii  Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anunţului de examen în săptămânalul “Viaţa Medicală” Ministerul Sănătăţii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătăţii Art. 6(1)
01.10.2015 Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen Preşedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen Preşedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
  23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului “Admis” sau “Respins”– afişarea listei candidaţilor declaraţi “Admis”-primirea contestaţiilor dosarelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru asistenţii medicali generalişti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru moașe și asistenți medicali Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – asistenţii medicali generalişti (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen

Art. 30 (1)

30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – moașe și asistenți medicali (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru moașe și asistenți medicali Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă moașe și asistenți medicali Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afişarea rezultatelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.